Change The World Incipita Vita ( YOYO)

Padre: Ch.Chizuma Incepita Vita

Madre: Ch.Zoloto Nebes  Chapman

HD: A ,   ED: 0 , PL: 0/0

PEDIGREE di YOYO

Genitori

Nonni

Bisnonni

Ch.Chizuma Incipita Vita

Kazakoshi No Suzuteru Go Yokohama Atsumi Suzuteru Go Kurashiki Koukisou
Kuroyuume Go Yokohama Atsumi
Explorer’s No Kurome Shingen Go Chousei Sou
Explorer’s Nakaichime
Ch.Zoloto Nebes Chapman Aoi No Gassanryuu Go Hasebesou Aoi No Beniryuu Go Kurashiki Okakatsusou
Fujihime Go Nobushikoya
Kase No Momohime Go Yokohama Atsumi Kazakoshi No Koryuu Go Yokahama Atsumi
Kazakoshi No Ouka Go Yokohama Atsumi