NEWSTARWOOD KOHAKU (SKY)

Padre: Shiro Newstarwood I Giardini di Meiji

Madre: Change The World Incipita Vita 

Nato il : 14.07.2019

 

PEDIGREE di SKY

Genitori

Nonni

Bisnonni

Shiro Newstarwood I Giardini di Meiji 

Ch.Merkulov Isami Kiba Wakaburyuu Go Kanagawa Shirai
Merkulow Niokokuro
Ch. Takiji -Go Del Biagio Akiryuu Go Shun’you Kensha
Shinobu Del Biagio
Change The Wold Incipita Vita  Ch.Chizuma Incipita Vita Kazakoshi No Suzuteru Go Yokohama Atsumi
Explorer’s No Kurome
Ch.Zoloto Nebes Chapman Aoi No Gassanryuu Go Hasebesou
Kase No Momohime Go Yokohama Atsumi