Newstarwood Sumo

Padre: Shiro Newstarwood I Giardini di Meiji 

Madre: Newstarwood Kaori i Giardini di Meiji 

Nato il: 15.11.2018

PEDIGREE di SUMO :

Genitori

Nonni

Bisnonni

Shiro Newstarwood i Giardini di Meiji 

Ch.Merkulov Isami Kiba Wakaburyuu Go Kanagawa Shirai
Merkulow Niokokuro
Ch. Takiji -Go Del Biagio Akiryuu Go Shun’you Kensha
Shinobu Del Biagio
Newstarwood Kaori dei Giardini di Meiji  Falkor I Giardini Di Meigj Koki Go Shun’You Kensha
Takiji-go Del Biaggio
Aikosamurai Bullion Gold Incipita Vita
Kiki Go Di Casa Saporito