Zundzhu Incipita (KAKA’)

отец: Aoi No Gassanryuu Go Hasebesou

мать: Kaze No Momohime Go Yokohama Atsumi

HD: A  ,  ED: 0  , PL: 0/0

PEDIGREE of KAKA’ :

родители

дедушка и бабушка

прародители

Ai No Gassanryuu Go Hasebesou

Aoi No Beniryuu Go Kurashiki Okakatsusou Aoi No Shishi Go Mitsukaze Tanakasou
Koukahime Go Kkurashiki Okakatsusou
Fujihime Go Nobushikoya Suzuou Go Iiyama Hakuryuusou
Benikogikuhime Go Sagami Sempuusou
Kaze No Momohime Go Yokohama Atsumi Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi Kogenryuu Go Sagami Murasakisou
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi
Kazakoshi No Ouka Go Yokohama Atsumi Kokuou Go Sheishuu Takamukaisou
Tamazakurahime Go Shikaisou